joi, 18 februarie 2016

MANIFESTO: IT'S TIME FOR TED

Thanks to our Open Translation Project 
volunteers English, Romanian, Bulgarian
In the Ancient Greek Peloponnese there was a land called "Arcadia", and it was the meeting place for all the poets, writers and artists. 

Today we have a similar land, and that is TED. This is where artists and writers get together, along with scientists and engineers. 


This new TED Arcadia provides the speakers and the public with a spark of happiness, a SPA treatment for the brain. And just like the ancients used to scream "Et in Arcadia ego!" ("I, too, went to Arcadia!"), we here today are also entitled, upon returning from a TEDGlobal or TEDx conference, to tell everyone: "Et in TED ego!" (I, too, went to TED!). 


And TED is indeed a one of a kind experience! 


It’s wonderful that there is a global ebullience of ideas like TED and TEDx. In fact there is a real brainstorm going on, across over 3.000 cities in Europe, America, Asia, Africa, Australia, Alaska… 


Those TED Spa centers for the brain erase from the collective and individual memory what the German poet Friedrich Schiller used to call resignation. As such, after participating in a performance à la TED, or à la TEDx, it is always the same. Just like Friedrich Schiller, you will say „Auch ich war in Arkadien geboren": „I, too, was born in the heart of Arcadia". 


And YES! Indeed, at TED and TEDx you are reborn, you are subjected to a rebirth. We’ve already had one of those in history. Europe is familiar with the Renaissance. 


Now we are about to witness a new Renaissance. There are only two small differences. 


The first difference is that now the Renaissance will not only be felt in Europe, but in the entire world. And the second difference is that the last Renaissance lasted 300 to 400 years, and now it will be over in 30 or 40 years. 


So, as the TED curator, Chris Anderson would say, “IT’S TIME FOR TED!” 


Let’s go, TED fans and future fans! Let’s ride full speed ahead through the great ideas that change the world… for the better! by Tibi Ruczui TEDxBrasov Curator
English translation by Teia Ene

.............................

În Peloponezul Greciei Antice exista un ținut numit "Arcadia", loc de întâlnire al poeților, scriitorilor și al artiștilor în general.

În zilele noastre există, tot așa, un ținut numit TED. Aici pe lângă poeți, scriitori și artisti vin și creatori de opere științifice sau tehnologice.

Această nouă Arcadie-TED oferă în egală măsură creatorilor și publicului, un crâmpei de bucurie, un adevărat tratament SPA pentru creier. Și dacă cei din antichitate exclamau fericiți "Et in Arcadia ego!" ("Și eu am fost în Arcadia!"), cu atât mai mult noi, cei de aici, azi, suntem îndreptățiți ca la întoarcerea de la un TEDGlobal sau de la un TEDx local, să spunem celor de acasă: "Et in TED ego!" (Și eu am fost la TED).

Și este într-adevăr o experiență rară să fii la TED!

Este bine că există la nivel global o efervescență de idei ca la TED si TEDx. În fapt există o adevărată furtună de creiere (brainstorm), în peste 3.000 de localități din Europa, America, Asia, Africa, Australia, Alaska…

Aceste centre Spa TED pentru creiere curață din memoria colectivă și individuală ceea ce poetul german Friedrich Schiller numea resignation, adică resemnare. Așa că după ce ai participat la un spectacol à la TED, sau à la TEDx, e mereu și mereu la fel. Îți spui ca și Friedrich Schiller „Auch ich war in Arkadien geboren" sau e ca și în traducerea lui Eminescu „Şi eu născui în sânul Arcadiei".

Și DA! Într-adevăr la TED și TEDx te naști din nou. Mai exact are loc o adevărată renaștere. Așa ceva a mai fost în istorie. Europa a cunoscut Renașterea.

Acum suntem în pragul unei noi Renașteri. Sunt doar două mici diferențe.

Prima deosebire este ca acum Renașterea curpinde toată lumea, nu numai Europa.

Și a doua deosebire constă în faptul că odinioară renașterea a durat 300-400 de ani iar acum va dura 30-40 de ani.

Deci, cum ar spune curatorul TED, Chris Anderson: “E TIMPUL PENTRU TED!”

Așadar fani sau viitori fani TED, iată un îndemn de actualitate: Toate pânzele sus în navigharea globală printre ideile care shimbă lumea… În bine!

Un articol de Tibi Ruczui


Curator TEDxBrașovМанифест: Време е за TED

На древногръцкия полуостров Пелопонес имало земя, наречена „Аркадия“. Тя била място за среща на всички поети, писатели и други хора на изкуството.

И днес имаме една подобна територия. Това е TED. Тук актьори и писатели се събират заедно с учени и инженери.

Тази нова TED Аркадия дарява говорителите и публиката с искра щастие, с една спа терапия за мозъка. И точно както древните гърци крещяли „Et in Arcadia ego!” („И аз отидох в Аркадия!“), днес след завръщането си от конференция TEDGlobal или TEDx имаме правото и задължението да кажем на всеки: „Et in TED ego!” („И аз отидох на TED!“).

А TED наистина е единствено по рода си преживяване!

Чудесно е, че има глобално вдъхновение от идеи като TED и TEDx. Всъщност, в ход е истинска мозъчна буря в 3 000 градове на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия, Аляска…

Тези TED спа центрове за мозъка изтриват от колективната и индивидуалната памет онова, което германският поет Фридрих Шилер някога е наричал отдръпване от живота (резигнация). След участие в конференция TED или TEDx, реакцията е винаги една и съща. Точно както Фридрих Шилер, участникът казва: „Auch ich war in Arkadien geboren” („И аз също бяха роден в сърцето на Аркадия!“).

И да! Наистина, на конференциите TED и TEDx човек се ражда отново. Това вече се е случвало веднъж. Европа го е преживяла по времето на Ренесанса.

Сега ние сме на път да преживеем нов Ренесанс. Има само две малки разлики.

Първата е, че сега Ренесансът няма да се усети само в Европа, но и в целия свят. А втората е, че последният Ренесанс продължи между 300 и 400 години, докато сега той ще свърши в рамките на 30-40 години.
Както казва кураторът на TED Крис Андерсън: „Време е за TED!“

Да действаме, настоящи и бъдещи фенове на TED! Да препуснем с максимална скорост към големите идеи, които променят света… към по-добро!

От Тиби Рукзуй, куратор на TEDx Брашов


Bulgarian translation by Vladimir Mitev